AKANTKIDS

GEMS EĞİTİMİ

GEMS EĞİTİMİ

Akant Kids

Akant Okulları okulöncesi programında, Matematik ve Fen alanlarını sevdirmek için, geliştirilmiş GEMS (Great Explorations in Maths and Science) programı uygulanmaktadır. İlk olarak California Üniversitesi Lawrence Hall of Science merkezinde geliştirilmiş olan bu etkinlik temelli öğrenme biçimi, okulumuzda öğrencilerimizin keşfetmeye dayalı Matematik ve Fen – Doğa öğrenimini sağlamaktadır.

GEMS; aktif kendisini ve çevresini keşfetmeye çalışan, sorgulayabilen, iş birliği yapabilen, öğretmen rehberliğinde öğrenmede ilerleme sürecini kendi denetleyebilen, fen ve matematik deneyleri ile bu alanlara ait kavram ve temaları yaratıcılık eşliğinde severek geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan yaparak yaşayarak öğrenme ve GEMS programları, onları ezberci eğitimden uzak sorgulamaya dayalı öğrenime yöneltmektedir. Okulumuzda yaş ve gelişim düzeylerine göre uyarlanmış konular aracılığıyla GEMS programı 5 ve 6(hazırlık) yaş gruplarında uygulanmaktadır.

 

·