AKANTKIDS

EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİM PROGRAMI

Akant Kids

Akant okullarının ilk basamağını oluşturan okulöncesi eğitim programının amacı; okul aracılığıyla çocukların akademik hayatlarına attıkları ilk adımın keyifli ve başarılı olmasını sağlamak, hem bedensel, hem zihinsel, hem de duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, temel beceri eğitimlerini sağlamak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Tüm bunların yanında öğrencilerimizi ilkokula hazırlamak, topluma ayak uydurabilirken değişiklik ve yeniliklere açık, 2. Dili rahatça konuşan, dünya vatandaşı olabilecek toplum ve çevre bilincinde bireyler yetiştirmektir.

3 yaş gruplarında her sınıfta iki anasınıfı öğretmeni ile ders programları yürütülürken diğer yaş gruplarında her sınıfta erken İngilizce programını yürütmek üzere bir ingilizce öğretmeni, bir anasınıfı öğretmeni, sınıf öğretmeni olarak görev alarak tüm eğitim programını beraber yürütmektedir. Bunların yanı sıra 3 yaş gruplarında rehber öğretmen, müzik ve beden eğitimi öğretmeni anasınıfı öğretmenleriyle birlikte program yürütürken, 4-5 ve 6 yaşlarda müzik, beden eğitimi derslerine ek olarak satranç, bale ve modern dans dersleri de programa dahil olur.

Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır. Ana programda Türkçe Dil Etkinlikleri, Dramalar, Fen ve Doğa Çalışmaları, Sanat Etkinlikleri ve Okuma - Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır.

Öğrenciler için yüksek standartlar oluşturan GEMS, Montessori ve Proje Tabanlı Eğitim programları onları ezberci eğitimden uzak sorgulamaya dayalı, kendini keşfetmeye yönelik bir öğrenime yöneltmektedir. Bununla birlikte 6 yaş(Hazırlık) gruplarında uygulanan Math Their Way (Çocuk Gözüyle Matematik) programı ile öğrencilerimizin matematiğin soyut dünyasına, şu an hakim oldukları somut dünyanın merdivenlerini eğlenceli aktivitelerle tırmanarak ulaşması sağlanmaktadır.

Okulumuzda; öğrencilerin aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme, oyun ortamı sağlanarak ilgi ve becerileri doğrultusunda estetik zevkleri, çevre duyarlılığı edinmeleri ve insan ilişkilerinde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına olanak sağlanmaktadır. Eğitim programımızda yer alan etkinlik ve uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz en küçük yaştan itibaren sorma ve sorularına cevap alma hakkına sahip olduklarının bilinciyle yetişirler. Bununla birlikte “ne, neden, nasıl” sorularını sorarak, araştırır, araştırma sonuçlarını doğru ilişkiler kurarak ifade edip, yaratıcı ürünler ortaya koyar düzeye gelmelerine destek olunur. Yoğunlaştırılmış dil programının uygulanması nedeniyle de bu becerilerini iki dilde göstermelerine olanak tanınmaktadır.

Okul-aile işbirliği; bireysel veli görüşmeleri, problem çözmeye yönelik rehberlik çalışmaları, veli katılım programları, portfolyo sunumları, bilgilendirici bültenler ve AKANTNET ile desteklenmektedir.

Akant Okullarında yetişen tüm öğrencilerimizin gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, sorgulayan, değerlerini kaybetmeden onları bilgileriyle donatan , geleceğe sağlam adımlarla yürüyen, mutlu çocuklar olarak yetişmeleri en büyük gayemizdir.

 

·